طراحی غرفه نمایشگاهی | نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته | نمایشگاه بین المللی تهران- آبان 97


شرکت غرفه سازی رایکانس آمادگی خود را جهت ساخت غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته برای شرکت های حاضر در این این نمایشگاه اعلام مینماید.

این نمایشگاه پاییز سال 97 برای هفتمین بار در تهران برگزار می شود.

کلیه شرکت های معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته که قصد شرکت در این نمایشگاه را دارند توجه داشته باشند شرکت غرفه سازی رایکانس آمادگی دارد تا ضمن طراحی غرفه نمایشگاهی بر اساس المان های مرتبط به معدن و ماشین آلات، در صورت توافق نهایی ساخت غرفه نمایشگاهی را در این دوره از نمایشگاه برای صنایع فعال در این حوزه انجام دهد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *