غرفه سازی رایکانس

گروه طراحی، مشاوره و مهندسی “رایکانس” با تجربه سال‌ها حضور حرفه‌ای در حوزه غرفه سازی نمایشگاهی وبازاریابی نمایشگاهی و تبلیغات، طراحی و اجرای پروژه‌های خلاقانه با حداکثر اثربخشی در مخاطبان و برخورداری از نیروهای متخصص، مجرب و خوش فکر به فعالیت می پردازد.