رضایت نامه

تیم رایکانس در راستای ماموریت خود و جلب رضایت مندی مشتریان همواره در تلاش بوده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. رایکانس با ارایه خدمات متمایز و بهینه، رضایت مشتریان خود را جلب نموده و همیشه در تلاش است با دریافت نظرات مشتریان، و همچنین پایش عملکرد خود، رضایت مشتریان را در بالاترین سطح ممکن جلب نماید. از تمامی مشتریانی که با اعلام رضایت مندی خویش، بیش از پیش ما را در هدف دستیابی به حداکثر رضایت مشتریان مصمم و مجد نمودند سپاسگزاریم.

در ادامه بخشی از رضایت نامه ها، تقدیرنامه ها و تاییدیه های قرداداد که پس از اتمام پروژه ها برای رایکانس صادر نموده اند قابل مشاهده می باشد.