مدیریت و برگزاری رویداد


  1. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی

امروزه خلق انگیزه در گروه‌های مشتریان برای حضور در جمع هدفمندی که آن‌ها را از دیگران متمایز سازد، مهم‌ترین علت برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌هاست. به بیان ساده‌تر، امروزه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها نه برای حضور و مشارکت یک گروه از مخاطبان و مشتریان در بازه زمانی کوتاه بلکه برای ارتباطی بلندمدت و ایجاد و حفظ شبکه‌های ارتباطی مستحکم در بطن جامعه مشتریان برگزار می‌شوند.

اگر قصد برگزاری رویدادی بیادماندنی را دارید، رایکانس در کنار شماست تا به پشتوانه دانش تخصصی، تیم اجرایی قوی و تجهیزات لازم، در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای آن به شیوه‌ای مؤثر همراه شما باشد.

 

  1. مدیریت و برگزاری رویداد

هدف اصلی برگزاری کلیه رویدادهای خاص برای برندهای مختلف قرار دادن مشتریان و مخاطبان در معرض برند و خدمات است، تا با یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در این رویدادها، هویت سازمانی و هویت برند، به نحو بهتری نمایش داده شده و در ذهن مخاطب تثبیت گردد.

با توجه به اینکه بکارگیری رویکردهای اصولی در برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای سازمانی گامی اساسی در راستای افزایش بهره‌وری کلیه فرآیند‌های یک سازمان است، رایکانس این توانایی را دارد تا در جهت موفقیت و کسب اعتبار برای برند شما، کلیه رویدادهای تبلیغاتی، تجاری، علمی و عمومی سازمان شما را در قالب همایش، نمایشگاه، جشنواره و…، مدیریت و اجرا نماید.