اجرای غرفخ نمایشگاهی


این نمایشگاه پاییز سال 97 برای هفتمین بار در تهران برگزار می شود شرکت غرفه سازی رایکانس آماده هر گونه همکاری جهت ساخت غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران در سال 97 با شرکت های حاضر در این نمایشگاه می باشد. کلیه شرکت هایی که […]

ساخت غرفه نمایشگاهی | هفتمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، ...